پوستر فیلم  خواستگاری

خواستگاری

محصولایران
فیلم «خواستگاری» درباره ی پیرمردی به نام «جواد جلالی» است که چندین فرزند و نوه دارد و تصمیم می گیرد بعد از سی سال كه از فوت همسرش گذشته دوباره ازدواج كند، او با پیرزنی،كه هم سن و سال خودش است آشنا می شود.