پوستر فیلم  باخانمان

باخانمان

محصولایران
سریال «باخانمان» داستان جوانی به نام «مسعود» است که در آستانه ازدواج متوجه می ‌شود فرزند واقعی پدر و مادرش نیست و سعی می‌ کند خانواده اصلی خود را پیدا کند. او پس از مواجهه با پدر و مادر واقعی‌ اش متوجه می‌ شود که تفاوت آشکاری با خانواده کنونی ‌اش دارد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر