پوستر فیلم  عمیق

عمیق

فیلم «عمیق» داستان گروهی از اقیانوس شناسان است. آن ها در اعماق اقیانوس منجمد شمالی، در حال یافتن منبع جدیدی از سوخت زیستی، با فاجعه ای روبرو می شوند.
فیلم‌های پیشنهادی
Jim O'HanlonColm McCarthy
Will Gould
Samuel Sim