پوستر فیلم  سی سرا

سی سرا

محصولایران
سریال «سی سرا» داستان دو خانواده است که همسایه یکدیگرند و فرزندان آن ها در آستانه ازدواج قرار دارند و در هر قسمت سعی دارند مسائل و اختلافات خود را حل و فصل کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
کمال مطوف
محسن توکل فرد
کمال مطوف