پوستر فیلم  روز عقابی

روز عقابی

محصولایران
سریال «روز عقابی» درباره یک اثر باستانی با ارزش است که از موزه به سرقت می رود. کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا درصدد پیدا کردن عاملان سرقت بر می آیند. از آن سو، یکی از سارقان، همدستان خود را فریب می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر