پوستر فیلم  حقه باز دم دراز

حقه باز دم دراز

محصولایران
فیلم سینمایی «حقه باز دم دراز» به کارگردانی «علیرضا محمود زاده» می باشد. داستان فیلم درباره عروسک های عمو «پیرداد» است که از خانه می گریزند و مشکلاتی را به وجود می آورند.
داریوش بابائیان
حامد رضی