پوستر فیلم  دادستان

دادستان

محصولایران
سریال «دادستان» روایتگر ماجرای زندگی چند دانشجو است که تحت تاثیر تحولات و شعار‌های سیاسی قرار دارند و به دنبال حقیقت هستند، اما در نهایت اسیر دروغ می ‌شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر