پوستر فیلم  بایکوت

بایکوت

محصولایران
فیلم «بایکوت» درباره شخصی سیاسی به نام «واله» است. او توسط نیروهای ساواک دستگیر شده و به زندان می افتد، لیکن در داخل زندان شروع به یاد آوری خاطرات خود در بیرون از زندان و چگونگی رفتار خود با اعضای گروهش می کند و دچار تردید نسبت به عقیده هایش می شود.