پوستر فیلم  پرنده باز

پرنده باز

محصولایران
فیلم «پرنده باز» درباره یک شخصیت کفتر باز است که به مکه می رود و به سفارش یکی از دوستانش به جهت ازدواج مجدد یکی از اعمال حج را بجا نمی آورد و ماجراهای جالبی رخ می دهد.