پوستر فیلم  اسلحه بزرگ

اسلحه بزرگ

در فیلم «اسلحه بزرگ» یک قاتل حرفه‌ای به نام «تونی» فکر می‌ کند زمان او دیگر به سر رسیده و قصد بازنشستگی دارد. کارفرمای تونی به او یادآوری می‌ کند که یا باید بکشد یا بمیرد. این بار تونی تصمیم می‌گیرد بکشد ولی آدم‌ های طرف دیگر ماجرا تصمیم دیگری دارند.
فیلم‌های پیشنهادی
Duccio Tessari
Raymond DanonLuciano Martino
Gianni Ferrio
Mario Morra