پوستر فیلم  ترور خاموش

ترور خاموش

محصولایران
سریال «ترور خاموش» بر اساس واقعیت و یکی از پرونده های امنیتی نرم ساخته شده است و در هر قسمت از این سریال به معظلات و آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، خانواده، مواد مخدر، حاشیه نشینی می پردازد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر