پوستر فیلم  خبرچین

خبرچین

محصولایران
فیلم «خبرچین» درباره فردی است به نام «رضا زاغی» که مشغول به کار در یک تماشاخانه است، در واقع با خبرچینی برای ساواک امرار معاش می کند. او به طور تصادفی پی به مخفیگاه انقلابیون در همسایگی خود می برد و هنگامی که قصد لو دادن آن ها را دارد متوجه مهربانی و دلسوزی انقلابیون در حق خودش و زن و بچه بیمارش می شود.
سید محسن وزیری
حسن مصیبی