پوستر فیلم  آد

آد

محصولایران
فیلم «آد» به کارگردانی «کمال مقدم» عنوان داستانی است که موضوعات درون خانوادگی را به تصویر می‌ کشد که در آن «آذرنگ» به خاطر تصمیمی که می‌گیرد خود را در مقابل خانواده سنتی خویش قرار می‌ دهد و همین امر باعث به وجود آمدن ماجراهایی می‌ شود.
کمال مقدم