پوستر فیلم  سناتور

سناتور

محصولایران
فیلم «سناتور» به کارگردانی «مهدی صباغ‌ زاده» و تهیه کنندگی «غلامرضا موسوی» درباره استوار «حقگو» است که مقدار زیادی هروئین را که در کامیونی جاسازی شده، کشف می کند. «علی حقیقت»، راننده کامیون، از وجود هروئین ها اظهار بی اطلاعی می کند. با اطلاعاتی که «علی» در اختیار استوار «حقگو» می گذارد، استوار در می یابد که شبکه ورود و توزیع هروئین را سناتوری انتصابی رهبری می کند.