پوستر فیلم  کیمیا

کیمیا

محصولایران
سریال «کیمیا» که در سه مقطع زمانی قبل از انقلاب، دوره‌ جنگ تحمیلی و زمان حال روایت می‌ شود، بیانگر حوادث و اتفاقاتی می باشد که برای یک خانواده رخ داده است. مجموعه حوادثی که در زندگی این خانواده رخ می‌ دهد آن ها را درگیر توطئه ای بزرگ می کند و کیمیا با تلاشی خستگی‌ ناپذیر در صدد نجات خانواده بر می‌ آید.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر