پوستر فیلم  نابغه بد

نابغه بد

محصولتایلند
فیلم «نابغه بد» داستان «لین» دانش‌‌آموزی نوجوان و نابغه است که از طریق تقلب در امتحانات مدرسه کسب درآمد می‌کند. طی یک رویداد ناخواسته، او به ناگاه سر از شهر سیدنی در استرالیا درمی‌آورد و برای تکمیل ماموریت پرسود خود دست به هر کاری می‌زند.
فیلم‌های پیشنهادی