خاله قورباغه
بستن
پوستر فیلم  خاله قورباغه

خاله قورباغه

محصولایران
فیلم «خاله قورباغه» ماجرای قورباغه مهربانی که بزرگترین مشکلش تنهایی و دور افتادگی از ۹۸تا بچه‌اش است. خاله قورباغه دوستان نزدیکی هم داره که تو این سختی همراهش هستن و کمکش می کنند. خاله قورباغه دلتنگ خواهرش دوقلوش که چند سال قبل گم شده و خبری ازش نیست.