پوستر فیلم  حلقه های ازدواج

حلقه های ازدواج

محصولایران
فیلم سینمایی «حلقه های ازدواج» داستان حمید کارمند یک شرکت بزرگ است. طی اتفاقی موقعیت شغلی او و زندگی شخصی اش در معرض خطر قرار می گیرد. حالا حمید باید برای نجات دادن خودش تلاش کند.