پوستر فیلم  جعبه

جعبه

محصولفرانسه
انیمیشن کوتاه «جعبه» داستان پیرمردی است که عزم خود را جزم می کند تا یک موش را از خانه خود بیرون بیاندازد اما رفته رفته رابطه پیرمرد و موش وارد دنیایی جدید می شود.
فیلم‌های پیشنهادی