پوستر فیلم  شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا

شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا

در انیمیشن «شیرشاه 2: پادشاهی سیمبا» «سیمبا» و «نالا» اکنون دارای دختری به نام «کیارا» شده‌ اند. «تیمون» و «پومبا» مسئول نگهداری از «کیارا» هستند، اما روزی «کیارا» از دست آن ها گریخته و پا به سرزمین ممنوعه می‌ گذارد.
فیلم‌های پیشنهادی
Darrell Rooney
Jeannine Roussel
Nick Glennie-Smith
Peter Lonsdale