پوستر فیلم  پزشکان چینی

پزشکان چینی

فیلم «پزشکان چینی» داستان گروهی از کارکنان پزشکی خط مقدم مبارزه با همه گیری ویروس کرونا است. آن ها در بیمارستان ووهان جینینتان فعالیت دارند و باید طی ماموریتی به استان «هوبی»، که بیشترین آسیب را از موج اول ویروس کرونا دیده، سفر کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Andrew Lau
Defu JiangAndrew LauPeggy Lee
Yonggan Yu