پوستر فیلم  عملیات مریخ

عملیات مریخ

محصولهند
فیلم «عملیات مریخ» درباره تیمی از دانشمندان هندی سازمان تحقیقات فضایی هند است. آن ها وظیفه خارق العاده ای را برای موفقیت ارسال ماهواره به مدار سیاره مریخ در کشور بر عهده دارند.
فیلم‌های پیشنهادی
Jagan Shakti
Sandeep SharmaFox Star Studios
Chandan Arora