پوستر فیلم  محموله ویژه

محموله ویژه

فیلم «محموله ویژه» داستان «جانگ ایون ها» دختر جوانی است که که یک کارمند معمولی در قبرستان ماشین های قراضه است و مخفیانه به عنوان یک تحویل دهنده بسته های غیرمعمولی با موفقیت 100 درصدی کار می کند. اما همه چیز از زمانی شروع می شود که او مجبور می شود، پسر بچه ای را جابجا کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Dae-min Park
Ju Seung-Hwan
Dae-min Park
Hwang Sang-jun
Kim Sun-min