پوستر فیلم  پادشاه توئینی

پادشاه توئینی

محصولآمریکا
انیمیشن «پادشاه توئینی» داستان «توئینی» قناری زرد رنگ معروف است که همراه با «سیلوستر» و مادربزرگ برای گذراندن تعطیلات به جزایر قناری می روند. زمانی که ملکه جزیره به طرز مرموزی ناپدید می شود، توییتی به طور غیرمنتظره ای در ردیف بعدی برای تاجگذاری قرار می گیرد. اما همیشه افرادی هستند که سعی می کنند تا شاه یا ملکه را زمین‌گیر کرده و قدرت او را به دست خود بگیرند.
فیلم‌های پیشنهادی
Careen Ingle
Careen Ingle
Nick Keller