پوستر فیلم  کارآگاه محله چینی‌ ها ۳

کارآگاه محله چینی‌ ها ۳

محصولچین
فیلم «کارآگاه محله چینی‌ ها ۳» داستان دعوت کارآگاهان «تانگ رن» و «شین فنگ» به توکیو پس از حوادث بانکوک و نیویورک است تا جنایتی را که در آن جا رخ داده است، بررسی کنند. اما این دعوت، خود، منجر به نبرد بین قوی ترین کارآگاهان آسیا می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Sicheng Chen
Na ShangTao Sun
Sicheng ChenWusi Liu
Xiao'ou HuNathan Wang
Hongjia Tang