پوستر فیلم  نابودی

نابودی

فیلم «نابودی» در رابطه با یک فاجعه زیست محیطی است. زمانی که همسر یک زیست‌ شناس ناپدید می ‌شود، او عازم سفری به سمت یک فاجعه‌ زیست‌ محیطی می ‌شود ، اما نمی ‌داند که چه چیزی در انتظار اوست.
فیلم‌های پیشنهادی
Alex Garland
Barney Pilling