پوستر فیلم  روز شیطان

روز شیطان

محصولایران
فیلم سینمایی «روز شیطان» درباره یکی از گروهک‌ های سلطنت طلب در پاریساست که طرحی برای براندازی در دست اجرا دارد و از حمایت بعضی از صاحبان قدرت در آمریکا برخوردار است. مرحله اول این طرح وارد كردن تدریجی قطعات یك بمب اتمی كوچك است.
بهروز افخمی
سید ضیا هاشمی
بهروز افخمی
مهدی ژورک