پوستر فیلم  این یک زندگی شگفت انگیز است

این یک زندگی شگفت انگیز است

محصولآمریکا
فیلم «این یک زندگی شگفت انگیز است» درباره فرشته ای است که از بهشت فرستاده می شود تا به یک تاجر ناامید کمک کند و به او نشان دهد که اگر هرگز وجود نداشت، زندگی چگونه بود.
Frank Capra
Frank Capra
Philip Van Doren Stern
Dimitri Tiomkin