پوستر فیلم  مرد

مرد

فیلم «مرد» داستان یک مامور مخفی است که عازم ماموریتی خطرناک، برای پس گرفتن سلاح های به سرقت رفته و یافتن قاتل دوستش می شود و در این راه با اتفاقات زیادی رو به رو می گردد.
فیلم‌های پیشنهادی
Les Mayfield
Robert N. FriedBill Straus
John Murphy