پوستر فیلم  ابلیس

ابلیس

محصولنروژ
سریال «ابلیس» درباره «پیتر وراس» روزنامه‌ نگاری است که در یکی از معتبرترین روزنامه های نروژی «وی جی» کار می کند. پس از این که همکارش «تورگریم» به اسنادی مهم که نشان از فساد مالی بزرگ در دولت دارد، می رسد، کشته می شود؛ وراس و رییسش به دنبال قاتل همکارشان می روند و درگیر ماجراهایی می شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر