پوستر فیلم  جنجال در عروسی‏

جنجال در عروسی‏

محصولایران
فیلم «جنجال در عروسی‏» به کارگردانی «سید رضا خطیبی سرابی» زمانی اتفاق می افتد که در یک مراسم عروسی کودکان را به محل برگزاری جشن راه نمی‌ دهند و به کلبه‌ ای در انتهای باغ تبعید می کنند. بچه ها متوجه می‌ شوند برگزار کنندگان مراسم، قاچاقچی مواد مخدر هستند. لذا تصمیم می‌ گیرند تا جشن را به هم بزنند و این آغاز ماجرا است.