پوستر فیلم  پادشاه قانون شکن

پادشاه قانون شکن

فیلم «پادشاه قانون شکن» داستان یک پادشاه اسکاتلندی به نام «رابرت دی بروس» است که سعی می‌ کند با استفاده از مکر و حیله و شجاعت، ارتش متجاوز انگلستان که بسیار بزرگ و مجهز است را شکست دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
David Mackenzie
Gillian Berrie
Grey Dogs
Jake Roberts