پوستر فیلم  چای نت

چای نت

محصولایران
سریال «چای نت» در یک مجتمع تجاری اتفاق می افتد که در آن «نادر» و «نغمه» یک کافی نت دارند. این مجموعه، مهارت های مورد نیاز در فضای مجازی، مدیریت مصرف، حفاظت از داده ها و اطلاعات شخصی، صیانت از کودکان و نوجوانان، شیوه های تشخیص اخبار و اطلاعات جعلی، آسیب های بازنشر مطالب ناامید کننده، شایعات و مهارت های تحلیل و تولید محتوا در فضای مجازی را آموزش می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر