پوستر فیلم  گاو و من

گاو و من

فیلم «گاو و من» داستان «چارلز بیلی» یکی از زندانیان جنگی فرانسوی در آلمان است که تصمیم می گیرد از مزرعه ای که در آن مجبور به کار شده فرار کند و به خانه خود در فرانسه برود. او در پوشش چراندن گاوی به نام «مارگریت» موقعیت های پیچیده و اغلب خنده دار را پشت سر می گذارد.
فیلم‌های پیشنهادی
Henri Verneuil
Adry De CarbucciaRoland Girard
Paul Durand
James Cuenet