پوستر فیلم  بی همگان

بی همگان

محصولایران
سریال «بی همگان» داستان دختر و پسری از دو سطح اقتصادی متفاوت جامعه است که تصمیم می گیرند با هم ازدواج کنند. اما طی اتفاقی که برای این پسر رخ می دهد باعث می شود تا به زندان برود و همین امر سرنوشت این دو جوان را تغییر می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر