پوستر فیلم  هریت

هریت

فیلم «هریت» درمورد زندگی زنی سیاه پوست به نام «هریت تابمن» است که از دست برده داران مریلند آمریکا فرار می کند و تبدیل به یکی از قهرمانان آمریکا می شود، فردی که هزاران برده سیاه پوست را نجات می دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Kasi Lemmons
Terence Blanchard
Wyatt Smith