پوستر فیلم  طلا

طلا

محصولهند
فیلم «طلا» در اواخر دهه‌ چهل میلادی رخ می‌ دهد و کسب اولین مدال المپیک هندوستان پس از استقلال از کشور انگلیس را روایت می کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Reema Kagti
Anand Subaya