پوستر فیلم  سه نخاله خوش شانس

سه نخاله خوش شانس

محصولایتالیا
فیلم «سه نخاله خوش شانس» داستان سه مرد نجیب اما دست و پا چلفتی به نام های «آنتونیو بوونوکور» سرایدار ساختمانی در رم، «جوزپه لو تورک» تایپوگراف و «کاردون» نقاش است که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. پس از اتفاقی آن ها با اکراه شروع به ساخت اسکناس های تقلبی می کنند. پسر «بوونوکور»» پلیسی است که بدون توجه به دخالت پدرش پرونده را دنبال می کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Camillo Mastrocinque
Isidoro BroggiRenato Libassi
Alessandro Cicognini
Gisa Radicchi Levi