پوستر فیلم  آچمز

آچمز

محصولایران
سریال «آچمز» داستان «مصیب» چوپان ساده دل روستایی است که پس از 45 سال متوجه می شود که تنها فرزند خانواده نیست و خواهری به نام «نصرت» دارد و به دنبال او راهی تهران می شود. در آن جا با حیله فردی به نام «فرزاد» خود را به جای یک مسئول مملکتی به نام «مهندس گلکار» جا می زند. در میان جستجوی گمشده مادری اش، گمشده ای بزرگ تر از آن را می یابد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر