پوستر فیلم  زمان گمشده: پسری که بازگشت

زمان گمشده: پسری که بازگشت

فیلم «زمان گمشده: پسری که بازگشت» داستان دو نوجوان به نام های «سونگ مین» و «سورین» است که مخفیانه وارد یک منطقه ممنوعه می شوند. سونگ مین پس از دست زدن به یک تخم مرغ درخشان مرموز، ناپدید می شود. چند سال بعد، مرد بالغی سورین را پیدا کرده و ادعا می کند سونگ مین است.
فیلم‌های پیشنهادی
Tae-hwa Eom
Kwak Sin-ae
Tae-hwa Eom
Dalpalan
Changju Kim