پوستر فیلم  پایان خدمت

پایان خدمت

محصولایران
فیلم «پایان خدمت» ماجرای سربازی که روزهای پایانی خدمت را به همراه مشکلاتی که در جاده پیش رو دارد پشت سر می‌گذارد. او بر خلاف دستور مافوقش عمل می‌کند، مافوقی که با او رابطه‌ای صمیمی و پدرانه دارد. این امر باعث حوادث بعدی دیگری می‌شود.