پوستر فیلم  مدرسه کونگ فو اولونگ

مدرسه کونگ فو اولونگ

محصولچین
فیلم «مدرسه کونگ فو اولونگ» درباره شاگردان یک مدرسه کونگ فو است که به دو فرد خارجی که در تلاش هستند تا با هر روش ممکن وارد این مدرسه شده، مشکوک می شوند.
فیلم‌های پیشنهادی
Yen-Ping Chu
Mark Lui