پوستر فیلم  آسمان حسین

آسمان حسین

محصولایران
مستند « آسمان حسین» روایتی کوتاه از نقاشی های عاشورایی «عبدالحمید قدیریان» است. «علی قدیریان» به روایت نقاشی های پدرش می پردازد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
علی قدیریان
علی قدیریان
علی قدیریان
علی قدیریان