پوستر فیلم  ماران

ماران

محصولهند
فیلم «ماران» داستان شخصی به نام ماران، یک روزنامه نگار محقق است که راه پدرش را دنبال می کند. بعد از آن که با تقاضای دوستش، بازرس پلیس «آرجون»، درباره فعالیت های سیاستمدار برجسته، «پاژانی» تحقیق می کند. او و همکارانش به مدارکی که نشان دهنده تقلب در انتخابات آتی با تغییر ماشین های EVM است، دست پیدا می کنند. با افشای این جریان اتفاقاتی گریبان گیر آن ها می شود.
Karthick Naren
SharfuSuhas Vivek
G.V. Prakash Kumar
Prasanna G. K.