پوستر فیلم  مستاجر

مستاجر

محصولایران
فیلم «مستاجر» به کارگردانی و نویسندگی «رحیم رحیمی پور» درباره شخصی به نام «حمید» است که با پدرش اختلاف دارد و همراه با همسرش «مریم» خانه پدری را ترک می‌ کند. آن ها در آپارتمانی اجاره‌ ای ساکن می‌ شوند که پیرمرد و پیرزنی بداخلاق صاحب آن هستند و مستأجر های بچه دار را نمی‌ پذیرند. آن دو درصدد این برمی آیند که بارداری مریم را از همسایگان پنهان کنند.