پوستر فیلم  تعمیرکاران

تعمیرکاران

محصولروسیه
انیمیشن سریالی «تعمیرکاران» داستان موجودات کوچک و باهوشی است که داخل دستگاه ها و نرم افزارهای مختلف زندگی می کنند و خود را موظف به تعمیر و مراقبت از آن ها می دانند. زمانی که یکی از این تعمیرکاران کوچک دستبند قدرتمندی را پیدا می کند، طمع قدرت به سراغش می آید و به موجودی شرور تبدیل می شود. در این حال دوستانشان که پسری جوان و یک پروفسور آزمایشگاه هستند، باید آن ها را نجات دهند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر