پوستر فیلم  علی البدل

علی البدل

محصولایران
سریال «علی البدل» ماجراهای دو طایفه به نام های «آبیاری» و «آبناری» است که در روستایی تاریخی به نام «چشمه قل قل» زندگی می کنند. میان این دو طایفه اختلافاتی وجود دارد که این اختلافات سبب داستان های جالبی می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر