سرجوخه
بستن
پوستر فیلم  سرجوخه

سرجوخه

محصولایران
سریال «سرجوخه» با روایت دو قصه موازی، به زندگی دو شخصیت «غلامرضا» و «کیان» که از دو طبقه اجتماعی مختلف با انگیزه‌ ها و کشمکش‌ های متفاوتی هستند، می‌ پردازد. آنها در راه رسیدن به عشق موانع و اتفاقات زیادی سر راه‌ شان قرار می‌گیرد که روند رسیدن را کندتر و جذابیت قصه را بیشتر می‌ کند. نقش اصلی این سریال را «حمیدرضا محمدی» و کارگردانی کار به عهده «احمد معظمی» می باشد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر