پوستر فیلم  بینوایان: دختری به نام کوزت

بینوایان: دختری به نام کوزت

محصولژاپن
سریال «بینوایان: دختری به نام کوزت» در مورد زندگی مردی به نام «ژان والژان» است که در حال فرار از دست «بازرس ژاور» است و در این راه با دختری به نام «کوزت» آشنا می شود که یتیم است و مورد ظلم خانواده ای به نام «تناردیه» واقع شده است. او تلاش می کند «کوزت» را از شرایطی که دارد نجات دهد و او را با خود می برد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر