پوستر فیلم  پرواز شادی

پرواز شادی

محصولژاپن
فیلم «پرواز شادی» درباره طیف گسترده ای از متخصصان حمل و نقل هوایی مانند خلبانان، هواپیما های مسافربری، خدمه زمینی، مکانیک، دیسپاچرها، کنترلرها و خدمه گشت پرنده است که همه از یک پرواز واحد پشتیبانی می کنند. آن ها فقط یک مأموریت دارند، تأمین امنیت مسافران!
فیلم‌های پیشنهادی
Shinobu Yaguchi
Shinobu Yaguchi
Mickie Yoshino